Pécsi Tudományegyetem

Pedagógusképzés

 

 

Akadálymentes verzió

A képzések fejlesztését támogató kutatások

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A munkacsoport keretén belül három tartalmi területen zajlik a pedagógusképzés fejlesztését támogató, a képzésfejlesztés megalapozásához hozzájáruló kutatómunka;

  • a bementi kompetenciák,
  • a kimenti produktumok,
  • a módszertani alkalmazások terültén.

A bementi kompetenciák vizsgálata a pedagógusképzések első évfolyamára belépő hallgatók kompetenciáinak felmérésére irányul. A kimeneti produktumok kutatása során végzős tanárjelöltek záróvizsga-portfólióinak tartalomelemzésére vállalkoztunk. A módszertani alkalmazások vizsgálata a jelenleg futó projektünket megelőző (TÁMOP 4.1.2.B 1.) projekt keretében a PTE Gyakorlóiskolai Munkacsoportja által létrehozott módszertani fejlesztések hasznosulásának vizsgálatára irányul.   

A gyakorlóiskolai munkacsoport Bosnyákné Szűcs Erzsébet irányításával a TÁMOP 4.1.2.B 1. projekt  pedagógiai gyakorlatot közvetlenül támogató, helyi szinten keletkezett módszertani fejlesztéseinek felhasználási, alkalmazási tapasztalatait vizsgálja online kérdőíves kutatással, adalékokat szolgáltatva a fejlesztések hasznosulásának megítéléséhez, a köznevelésben és a pedagógusképzésben résztvevők egymás közti tudásmegosztásával kapcsolatos attitűdökre is kitérve, és hozzájárulva a hasznosítható alkalmazási megoldások megismeréséhez és a fenntartási időszak célkitűzéseinek gyakorlati szempontú megfogalmazásához. A műhely pedagógusok kutatási tevékenységét állítja középpontba, a kutatás önálló megtervezése és kivitelezése során gyakorló pedagógusok kutatói képességeinek fejlődéséhez is kereteket biztosítva.

A portfóliók tartalomelemzését célzó kutatói műhely a futamidő alatt a PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolája keretei közt működik, Huszár Zsuzsanna irányításával. A doktoranduszok tevékenységét a műhelyen belül Márhoffer Nikolett koordinálja.

A PTE-KE konzorciumában együttműködő karok (KE PK, PTE BTK, PTE IGYK, PTE TTK) a 2014-2015-ös tanév elején a képzésbe belépő hallgatóik körében diagnosztikus célú kérdőíves adatfelvételt szerveztek Kocsis Mihály irányításával, a pedagógusjelöltek szakmai kompetenciáinak megalapozottabb fejlesztése érdekében, a vizsgálatba bekapcsolódni kívánó társintézmények számára is biztosítva a lehetőséget.

 Pécs, 2015. március 25.                                                                                 

Dr. Huszár Zsuzsanna  

You shall not pass!